Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się

Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują

Jak diagnozować armaturę przemysłową?

Na nowoczesną armaturę przemysłową składa się wiele elementów, które są wsparte przez system automatyki. Stanowi to wyzwanie dla działów utrzymania ruchu.
Szczególną rolę odgrywa armatura wskazująca oraz oddzielająca, jednakże wyróżniamy także zaporową i zaporowo-zwrotną. Armatura jest zazwyczaj wykonana ze stali lub żelaza. W niniejszym artykule wyszczególniamy cechy, na podstawie których powinno się diagnozować armaturę przemysłową.

Działanie niekorzystnych zjawisk

Armatura przemysłowa ze względu na swoje wykonanie jest szczególnie narażona na określone uszczerbki, które zmniejszają efektywność jej pracy.
Istnieje wiele przyczyn, które nasuwają określoną diagnozę dla maszyny. A oto niektóre z nich:

  • kawitacja - zła konstrukcja zaworu skutkuje podwyższeniem ciśnienia oraz występowaniem mieszaniny dwufazowej. To zjawisko skutecznie niszczy maszynę, która z czasem nie jest zdatna do pracy jeśli odpowiednio szybko nie naprawimy zaworu. Objawem tego zjawiska są głębokie wżery wewnątrz.
  • flashing - inaczej odparowywanie. Polega na tym, że prędkość przepływu oraz samo medium w armaturze się zwiększa, poprzez zbyt dużą różnicę ciśnień. Duża erozja elementów wewnętrznych oraz instalacji przez uderzenia z dużą energią nie odparowanych cząsteczek cieczy prowadzi do wypolerowania powierzchni.
  • hałas - jeśli armatura nie posiada przepustnic zwrotnych z określonym systemem hamującym, to niestety, ale hałas nie jest tłumiony. Tym samym zmniejszana jest odporność mechaniczna poszczególnych elementów wewnętrznych. Jedną z przyczyn wystąpienia hałasu może być także kawitacja.
  • przepływ dławiony - ten rodzaj przepływu wynika z uszkodzenia lub błędnego działania zaworów regulacyjnych. Należy je niezbędnie wymienić lub odpowiednio założyć. Inaczej narażamy całą maszynę na uszkodzenie.
  • korozja - niestety metale nie są odporne na korozje, tak jak na przykład elementy gumowe, które są coraz częściej wykorzystywane jako uzupełnienie armatury. W tym celu zwiększamy jej trwałość na zniszczenie korozyjne.
  • erozja - występuje w częściach zaworu regulacyjnego ze względu na obecność stałych cząsteczek, które skutecznie niszczą wnętrze armatury.

Jak-diagnozować-armaturę-przemysłową?

Wnioski

Dobór odpowiednich elementów, z jakich jest zbudowana armatura jest kwestią kluczową, która stanowczo ogranicza występowanie w niej ewentualnych uszkodzeń. Ważnym elementem jest zawór, który źle dobrany może skutkować wystąpieniem wielu zjawisk wewnątrz maszyny.
Dokładna analiza zjawisk związanych z przepływem ułatwi decyzję dotyczącą wyposażenia armatury przemysłowej. Analizę tę ułatwiają profesjonalne programy obliczeniowe dostępne bezpłatnie na rynku. Asortyment produkowanych elementów jest niezwykle obszerny.
Dziś istnieje możliwość stworzenia własnego projektu danego elementu, który jest przeznaczony do nietypowych warunków pracy. Dzięki tym rozwiązaniom, każda armatura jest w stanie działać w sposób niezawodny, bezpieczny i oczywiście trwały nawet w najtrudniejszych warunkach.
Jednak jeśli wynikną jakiekolwiek komplikacje związane ze zjawiskami opisanymi powyżej, należy niezwłocznie sprawdzić czy armatura nie posiada usterki, którą należy naprawić. .

Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

Kontakt

Proponujemy nawiązanie stałej współpracy w wyżej wymienionym zakresie.

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 509 399 198

E-mail:
intertechservice@intertechservice.pl