Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się

Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują

Metody renowacji rurociągów

Stała eksploatacja sieci wodociągowych wiąże się naturalnie z koniecznością ich napraw. Konserwacja, wymiana elementów oraz całkowita renowacja to części niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rurociągów. Wraz z rozwojem technologii nastąpił rozwój dostępnych metod odbudowy sieci, a ich mnogość sprawia, że wybór tej odpowiedniej jest niezwykle trudny.

Popularne rozwiązania

Zasadniczym powodem konieczności ciągłej naprawy sieci wodociągowych są ich nieudane konstrukcje. Sposoby renowacji rurociągów podzielić można na dwie główne kategorie, których kryterium jest inwazyjność. Tradycyjne, wykopowe sposoby renowacji niosą za sobą wiele czynników utrudniających funkcjonowanie mieszkańców miast podczas remontu. Wymagają one nie tylko nakładów finansowych uwzględniających wykonanie wykopu, ale także zajęcia pasa drogowego oraz późniejszej rekonstrukcji nawierzchni. Bezwykopowe metody renowacji rurociągów zastępują tradycyjne rozwiązania w zurbanizowanych, zaludnionych miastach. Umożliwiają one całkowitą naprawę szczelności i drożności sieci bez znacznej ingerencji w środowisko.

metody renowacji rurociągów

Kryteria wyboru metody renowacji rurociągów

Czynniki ekonomiczne i społeczne są głównymi, jakie decydują o przewadze bezwykopowych metod renowacji rurociągów. Nie zawsze jednak inwestorzy decydują o wykorzystaniu tego rozwiązania. Wybór metody renowacji rurociągów poprzedzony być powinien analizą licznych kryteriów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Uwzględniają one okoliczności, takie jak:

 • ● Koszty realizacji inwestycji (eksploatacji terenu, potrzebnych materiałów oraz wykonawców).
 • ● Analizę poremontowej wydajności sieci wodociągowej.
 • ● Koszty ryzyka inwestycji.
 • ● Uwarunkowania społeczne (związane z utrudnieniem życia mieszkańców miasta w trakcie remontu).

Bezwykopowe metody renowacji rurociągów

Sposoby renowacji rurociągów metodami bezwykopowymi klasyfikowane są ze względu na bliskość przylegania powłoki renowacyjnej do naprawianej rury, sposób jej wprowadzania do wodociągu oraz rodzaj wykorzystanego materiału. Bezwykopowe metody renowacji rurociągów możemy podzielić na:

 • ● Technologie ciasno pasowane- Close Fit:
  • 1.CIPP
   • - rękawy z włókna szklanego (utwardzane lampami UV lub gorącą wodą),
   • - rękawy z włókniny poliestrowej (utwardzane lampami UV lub gorącą wodą).
  • 2.Compact pipe.
  • 3.Swagelining.
 • ● Technologie luźno pasowane- Relining:
  • 1. Sliplining.
  • 2. Shortlining.
 • ● Technologie SPR- Rury spiralnie zwijanej.
 • ● Technologie wykorzystujące profile kapeluszowe.
 • ● Technologie natryskowe.

Wybór odpowiedniej metody renowacji rurociągów ma wpływ na koszty oraz przebieg całej inwestycji. Błędy w analizie czynników ekonomicznych i społecznych mogą doprowadzić do znacznego zwiększenia budżetu napraw oraz ryzyka przedłużenia czasu reparacji.

Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

Kontakt

Proponujemy nawiązanie stałej współpracy w wyżej wymienionym zakresie.

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 509 399 198

E-mail:
intertechservice@intertechservice.pl