Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się

Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują

Remonty reduktorów

Zanim przystąpimy do omówienia regeneracji reduktorów, warto wiedzieć - co właściwie, należy w nim konserwować. Reduktor to przekładnia (najczęściej zębata). Składa się z minimum dwóch kół zębatych, z czego rolę napędzającego odgrywa koło o mniejszej średnicy. Koła te umieszczone są na wałkach, a te z kolei na łożyskach. Całość jest obsadzona w korpusie. Oczywiście, jest on zalany olejem, który pełni funkcje smarowania, chłodzenia oraz zmniejsza zużycie elementów reduktora.

Na czym polegają remonty reduktorów?

Remonty pozwalają na przywrócenie reduktorom, właściwości zbliżonych do pierwotnych oraz nie dopuszczają do powstawania awarii.


Uszkodzenia reduktorów, są efektem kilku procesów:

- Korozja - Może powstać na skutek zaniedbania - nie dopilnowania poziomu oleju lub złe dobranie jego rodzaju. Istnieje też korozja ścierna, która powstaje na skutek ocierania się o siebie przekładni.
- Uszkodzenie interferencyjne - są efektem błędów w dobrze zarysów zębów, wymiaru oraz odległości między kołami zębatymi. Ich efektem są naciski, które mogą powodować złamania zębów.
- Pitting, czyli zużycie wykruszające - na skutek zmęczenia warstwy wierzchniej powstają wyrwy. Dostaje się do nich olej, który jest poddawany naciskowi. Ostatecznie wyrwa powiększa się, na skutek wzrostu ciśnienia.
- Wytarcie - skutek równomiernego ścierania boków. Najczęściej wywołują je drobne zanieczyszczenia, takie jak pyły, czy zanieczyszczenia oleju.
- Wydarcie - To ubytek spowodowany dostaniem się pomiędzy zęby, cząsteczek stałych, np. odprysków z łożysk.
- Zatarcie - Jest efektem zaniku cienkiej warstewki smaru, który normalnie znajduje się na powierzchni kół zębatych. Występuje głównie w przekładniach, które pracują przy dużych prędkościach i obciążeniach.
- Przegrzanie - Proces jest efektem chwilowych wzrostów temperatur, po których następuje ich szybkie obniżenie. Zmniejsza to twardość powierzchni kół. Przyczyną przegrzania może być niewłaściwy olej lub nadmierne naciski.
- Zgniot i złom - to uszkodzenia wywołane przeciążeniami przekładni. Można im jednak zapobiec. Do remontu reduktora wystarczy zmienić obciążenie, tworzywo lub wymiary zębów.

  • remonty reduktorów

Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę

Kontakt

Proponujemy nawiązanie stałej współpracy w wyżej wymienionym zakresie.

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 509 399 198

E-mail:
intertechservice@intertechservice.pl

Adres:
ul. Cieszyńska 434 lokal 6
643-382 Bielsko- Biała